• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Potrzebujesz pomocy ? Boisz się, że sam sobie nie poradzisz ?

Skorzystaj z fachowej porady dotyczącej wyboru zawodu, kierunku kształcenia, ofert pracy, programów europejskich.

Uwierz, że istnieje dla Ciebie wiele możliwości i nowych rozwiązań.     

            


INFORMACJE:


Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Ministra Edukacji Narodowej w sprawie młodocianych pracowników 

DZIAŁANIA POMOCOWE W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII SPOWODOWANEJ WIRUSEM SARS COV 2 


Strona wyświetla się poprawnie w przeglądarkach Firefox i Chrome.


[{"id":1287,"title":"ROZSTRZYGNI\u0118CIE WOJEW\u00d3DZKIEGO KONKURSU \u201ePIE\u015aNI PATRIOTYCZNO-\u017bO\u0141NIERSKIEJ\u201d","pretty_url":"rozstrzygniecie-wojewodzkiego-konkursu-piesni-patriotyczno-zolnierskiej","body":"<p>Ide\u0105 Wojewódzkiego Konkursu „Pie\u015bni patriotyczno- \u017co\u0142nierskiej” by\u0142o pokazanie nowego wizerunku uczestnika OHP, aktywnego twórczo. Poprzez udzia\u0142 w konkursie m\u0142odzie\u017c OHP zosta\u0142a zach\u0119cona do wspierania wychowania patriotycznego oraz aktywno\u015bci artystycznej. Celem konkursu by\u0142a popularyzacja pie\u015bni patriotycznych o tematyce wojennej, przybli\u017cenie i u\u0142atwienie rozumienia naszej historii, piel\u0119gnowanie kulturowego dziedzictwa kraju, danego regionu jak i wspieranie uczestników OHP w budowaniu w\u0142asnej drogi artystycznej poprzez mo\u017cliwo\u015b\u0107 sprawdzenia swojej pracy twórczej z opini\u0105 ekspertów zasiadaj\u0105cych w komisji konkursowej. Konkurs polega\u0142 na nagraniu filmiku z wykonania przez uczestnika utworu wokalnego lub coveru. Do konkursu „Pie\u015bni patriotyczno-\u017co\u0142nierskiej” zg\u0142osi\u0142o si\u0119 7 jednostek OHP: HP Góra, HP Dzier\u017coniów, HP Wroc\u0142aw, HP Kamienna Góra, HP Wa\u0142brzych, HP Strzelin, OSiW Z\u0105bkowice \u015al\u0105skie. Na konkurs wp\u0142yn\u0119\u0142o 9 filmów z nagranymi utworami. Jury mia\u0142o „nie lada wyzwanie”, by wy\u0142oni\u0107 najlepszy utwór. Przy ocenie filmików konkursowych, komisja zwraca\u0142a uwag\u0119 na tematyk\u0119 utworu, innowacyjno\u015b\u0107 pomys\u0142ów, oryginalno\u015b\u0107 wykonania oraz wk\u0142ad pracy. Komisja ocenia\u0142a prace zdalnie, powo\u0142ana by\u0142a przez organizatora konkursu, w sk\u0142ad której weszli:<br \/>1. Przewodnicz\u0105cy: Robert \u015awierszcz – Prezes Stowarzyszenia Patriotyczna Góra.<br \/>2. Cz\u0142onkowie:<br \/>– Borysowska Lidia – Kierownik Fili Bibliotecznej w Czernienie.<br \/>– Buda Beata – Kierownik Fili Bibliotecznej w Chró\u015bcinie.<br \/> W dniu 27.11.2020 roku po dok\u0142adnym zapoznaniu si\u0119 z filmikami konkursowymi komisja przyzna\u0142a nast\u0119puj\u0105ce miejsca i punkty od 1-10:<br \/>1 miejsce dla Zuzanna Olejniczak 1-2 HP Góra - 10 pkt.<br \/>2 miejsce dla Marlena Ho\u0142dy\u0144ska 1-7 HP Dzier\u017coniów – 9 pkt.<br \/>3 miejsce dla Wiktoria Zi\u0105ber 1-63 Strzelin - 8 pkt<br \/>Ze wzgl\u0119du na wysoki poziom prezentowanych filmików komisja konkursowa przyzna\u0142a tak\u017ce 3 wyró\u017cnienia:<br \/>1 wyró\u017cnienie dla Piotr Wastag 1-10 Kamienna Góra<br \/>2 wyró\u017cnienie dla Angelika Czpiel, Martyna Olszowska OSiW Z\u0105bkowice \u015al\u0105skie <br \/>3 wyró\u017cnienie dla Katarzyna Ochramowicz 1-47 Wroc\u0142aw<\/p>\r\n<p>Pozostali uczestnicy:<br \/>Wiktoria Bazan -1-7 Dzier\u017coniów<br \/>Julia Augustynowicz – 1-30 HP Wa\u0142brzych<br \/>Wiktoria Goczewska – 1-63 Strzelin<\/p>\r\n<p>Nagrody, zostan\u0105 wys\u0142ane poczt\u0105.<br \/>Serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udzia\u0142u w kolejnych konkursach.<\/p>\r\n<p>Tekst : Karina Krasi\u0144ska – wychowawca 1-2 HP w Górze<br \/>Zdj\u0119cia : Iwona Wa\u0142\u0119ga, Kinga \u015awierszcz<\/p>\r\n<p><\/p>\r\n<p><\/p>\r\n<p>Ide\u0105 Wojewódzkiego Konkursu „Pie\u015bni patriotyczno- \u017co\u0142nierskiej” by\u0142o pokazanie nowego wizerunku uczestnika OHP, aktywnego twórczo. Poprzez udzia\u0142 w konkursie m\u0142odzie\u017c OHP zosta\u0142a zach\u0119cona do wspierania wychowania patriotycznego oraz aktywno\u015bci artystycznej. Celem konkursu by\u0142a popularyzacja pie\u015bni patriotycznych o tematyce wojennej, przybli\u017cenie i u\u0142atwienie rozumienia naszej historii, piel\u0119gnowanie kulturowego dziedzictwa kraju, danego regionu jak i wspieranie uczestników OHP w budowaniu w\u0142asnej drogi artystycznej poprzez mo\u017cliwo\u015b\u0107 sprawdzenia swojej pracy twórczej z opini\u0105 ekspertów zasiadaj\u0105cych w komisji konkursowej. Konkurs polega\u0142 na nagraniu filmiku z wykonania przez uczestnika utworu wokalnego lub coveru. Do konkursu „Pie\u015bni patriotyczno-\u017co\u0142nierskiej” zg\u0142osi\u0142o si\u0119 7 jednostek OHP: HP Góra, HP Dzier\u017coniów, HP Wroc\u0142aw, HP Kamienna Góra, HP Wa\u0142brzych, HP Strzelin, OSiW Z\u0105bkowice \u015al\u0105skie. Na konkurs wp\u0142yn\u0119\u0142o 9 filmów z nagranymi utworami. Jury mia\u0142o „nie lada wyzwanie”, by wy\u0142oni\u0107 najlepszy utwór. Przy ocenie filmików konkursowych, komisja zwraca\u0142a uwag\u0119 na tematyk\u0119 utworu, innowacyjno\u015b\u0107 pomys\u0142ów, oryginalno\u015b\u0107 wykonania oraz wk\u0142ad pracy. Komisja ocenia\u0142a prace zdalnie, powo\u0142ana by\u0142a przez organizatora konkursu, w sk\u0142ad której weszli:<br \/>1. Przewodnicz\u0105cy: Robert \u015awierszcz – Prezes Stowarzyszenia Patriotyczna Góra.<br \/>2. Cz\u0142onkowie:<br \/>– Borysowska Lidia – Kierownik Fili Bibliotecznej w Czernienie.<br \/>– Buda Beata – Kierownik Fili Bibliotecznej w Chró\u015bcinie.<br \/> W dniu 27.11.2020 roku po dok\u0142adnym zapoznaniu si\u0119 z filmikami konkursowymi komisja przyzna\u0142a nast\u0119puj\u0105ce miejsca i punkty od 1-10:<br \/>1 miejsce dla Zuzanna Olejniczak 1-2 HP Góra - 10 pkt.<br \/>2 miejsce dla Marlena Ho\u0142dy\u0144ska 1-7 HP Dzier\u017coniów – 9 pkt.<br \/>3 miejsce dla Wiktoria Zi\u0105ber 1-63 Strzelin - 8 pkt<br \/>Ze wzgl\u0119du na wysoki poziom prezentowanych filmików komisja konkursowa przyzna\u0142a tak\u017ce 3 wyró\u017cnienia:<br \/>1 wyró\u017cnienie dla Piotr Wastag 1-10 Kamienna Góra<br \/>2 wyró\u017cnienie dla Angelika Czpiel, Martyna Olszowska OSiW Z\u0105bkowice \u015al\u0105skie <br \/>3 wyró\u017cnienie dla Katarzyna Ochramowicz 1-47 Wroc\u0142aw<\/p>\r\n<p>Pozostali uczestnicy:<br \/>Wiktoria Bazan -1-7 Dzier\u017coniów<br \/>Julia Augustynowicz – 1-30 HP Wa\u0142brzych<br \/>Wiktoria Goczewska – 1-63 Strzelin<\/p>\r\n<p>Nagrody, zostan\u0105 wys\u0142ane poczt\u0105.<br \/>Serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udzia\u0142u w kolejnych konkursach.<\/p>\r\n<p>Tekst : Karina Krasi\u0144ska – wychowawca 1-2 HP w Górze<br \/>Zdj\u0119cia : Iwona Wa\u0142\u0119ga, Kinga \u015awierszcz<\/p>\r\n<p><\/p>\r\n<p><\/p>\r\n<p>Ide\u0105 Wojewódzkiego Konkursu „Pie\u015bni patriotyczno- \u017co\u0142nierskiej” by\u0142o pokazanie nowego wizerunku uczestnika OHP, aktywnego twórczo. Poprzez udzia\u0142 w konkursie m\u0142odzie\u017c OHP zosta\u0142a zach\u0119cona do wspierania wychowania patriotycznego oraz aktywno\u015bci artystycznej. Celem konkursu by\u0142a popularyzacja pie\u015bni patriotycznych o tematyce wojennej, przybli\u017cenie i u\u0142atwienie rozumienia naszej historii, piel\u0119gnowanie kulturowego dziedzictwa kraju, danego regionu jak i wspieranie uczestników OHP w budowaniu w\u0142asnej drogi artystycznej poprzez mo\u017cliwo\u015b\u0107 sprawdzenia swojej pracy twórczej z opini\u0105 ekspertów zasiadaj\u0105cych w komisji konkursowej. Konkurs polega\u0142 na nagraniu filmiku z wykonania przez uczestnika utworu wokalnego lub coveru. Do konkursu „Pie\u015bni patriotyczno-\u017co\u0142nierskiej” zg\u0142osi\u0142o si\u0119 7 jednostek OHP: HP Góra, HP Dzier\u017coniów, HP Wroc\u0142aw, HP Kamienna Góra, HP Wa\u0142brzych, HP Strzelin, OSiW Z\u0105bkowice \u015al\u0105skie. Na konkurs wp\u0142yn\u0119\u0142o 9 filmów z nagranymi utworami. Jury mia\u0142o „nie lada wyzwanie”, by wy\u0142oni\u0107 najlepszy utwór. Przy ocenie filmików konkursowych, komisja zwraca\u0142a uwag\u0119 na tematyk\u0119 utworu, innowacyjno\u015b\u0107 pomys\u0142ów, oryginalno\u015b\u0107 wykonania oraz wk\u0142ad pracy. Komisja ocenia\u0142a prace zdalnie, powo\u0142ana by\u0142a przez organizatora konkursu, w sk\u0142ad której weszli:<br \/>1. Przewodnicz\u0105cy: Robert \u015awierszcz – Prezes Stowarzyszenia Patriotyczna Góra.<br \/>2. Cz\u0142onkowie:<br \/>– Borysowska Lidia – Kierownik Fili Bibliotecznej w Czernienie.<br \/>– Buda Beata – Kierownik Fili Bibliotecznej w Chró\u015bcinie.<br \/> W dniu 27.11.2020 roku po dok\u0142adnym zapoznaniu si\u0119 z filmikami konkursowymi komisja przyzna\u0142a nast\u0119puj\u0105ce miejsca i punkty od 1-10:<br \/>1 miejsce dla Zuzanna Olejniczak 1-2 HP Góra - 10 pkt.<br \/>2 miejsce dla Marlena Ho\u0142dy\u0144ska 1-7 HP Dzier\u017coniów – 9 pkt.<br \/>3 miejsce dla Wiktoria Zi\u0105ber 1-63 Strzelin - 8 pkt<br \/>Ze wzgl\u0119du na wysoki poziom prezentowanych filmików komisja konkursowa przyzna\u0142a tak\u017ce 3 wyró\u017cnienia:<br \/>1 wyró\u017cnienie dla Piotr Wastag 1-10 Kamienna Góra<br \/>2 wyró\u017cnienie dla Angelika Czpiel, Martyna Olszowska OSiW Z\u0105bkowice \u015al\u0105skie <br \/>3 wyró\u017cnienie dla Katarzyna Ochramowicz 1-47 Wroc\u0142aw<\/p>\r\n<p>Pozostali uczestnicy:<br \/>Wiktoria Bazan -1-7 Dzier\u017coniów<br \/>Julia Augustynowicz – 1-30 HP Wa\u0142brzych<br \/>Wiktoria Goczewska – 1-63 Strzelin<\/p>\r\n<p>Nagrody, zostan\u0105 wys\u0142ane poczt\u0105.<br \/>Serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udzia\u0142u w kolejnych konkursach.<\/p>\r\n<div class=\"gallery\">\r\n<div class=\"gallery\"><a href=\"\/posts\/1287\/upload\/27112020-g11.jpg\"><img style=\"width: 150px;\" src=\"\/upload\/s\/27112020-g11.jpg\" alt=\"null\" \/><\/a><a href=\"\/posts\/1287\/upload\/27112020-g12.jpg\"><img style=\"width: 150px;\" src=\"\/upload\/s\/27112020-g12.jpg\" alt=\"null\" \/><\/a><a href=\"\/posts\/1287\/upload\/27112020-g13.jpg\"><img style=\"width: 150px;\" src=\"\/upload\/s\/27112020-g13.jpg\" alt=\"null\" \/><\/a><a href=\"\/posts\/1287\/upload\/27112020-g10.jpg\"><img style=\"width: 150px;\" src=\"\/upload\/s\/27112020-g10.jpg\" alt=\"null\" \/><\/a><\/div>\r\n<\/div>\r\n<p>Tekst : Karina Krasi\u0144ska – wychowawca 1-2 HP w Górze<br \/>Zdj\u0119cia : Iwona Wa\u0142\u0119ga, Kinga \u015awierszcz<\/p>\r\n<p><\/p>\r\n<p><\/p>\r\n<p><\/p>\r\n<p><\/p>\r\n<p><\/p>\r\n<p><\/p>\r\n<p><\/p>\r\n<p><\/p>\r\n<p><\/p>\r\n<p><\/p>\r\n<p><\/p>\r\n<p><\/p>\r\n<p><\/p>\r\n<p><\/p>","type":"post","author":3,"visible":1,"created_at":"2020-11-27 12:40:55","updated_at":"2020-11-27 12:43:00","published":1,"category_id":4,"featured_image":{"id":3021,"title":"27112020-g12.jpg","caption":null,"alt":null,"size":103144,"dimensions":"1984x1488","url":"upload\/27112020-g12.jpg","description":null,"mime":"image\/jpeg","author":3,"created_at":"2020-11-27 12:40:25","updated_at":"2020-11-27 12:40:25","url_s":"upload\/s\/27112020-g12.jpg","url_m":"upload\/m\/27112020-g12.jpg","url_l":"upload\/l\/27112020-g12.jpg"},"meta_keywords":"","meta_title":"","meta_description":"","featured":0,"event_id":null,"added":"2020-11-27 13:40:49","author_data":{"id":3,"name":"Aleksandra ","email":"logistyka.dolnoslaska@ohp.pl","created_at":"2019-08-06 08:50:09","updated_at":"2019-10-17 06:54:12"},"category":{"id":4,"name":"Aktualno\u015bci","slug":"aktualnosci","description":"","created_at":"2019-06-20 07:24:24","updated_at":"2019-06-20 07:24:24"}},{"id":1286,"title":" PIEL\u0118GNACYJNE ABC \u2013 REALIZACJA PROGRAMU AUTORSKIEGO W G\u00d3ROWSKIM HUFC ","pretty_url":"pielegnacyjne-abc--realizacja-programu-autorskiego-w-gorowskim-hufc","body":"<p>W 1-2 Hufcu Pracy w Górze od pocz\u0105tku pa\u017adziernika realizowany jest program autorski „Akceptuj\u0119 siebie - poczucie w\u0142asnej warto\u015bci”. Udzia\u0142 w programie ma na celu ukazanie uczestnikom jak wa\u017cna jest akceptacja drugiej osoby ale i akceptacja samego siebie. Cz\u0119sto m\u0142odzie\u017c walczy z wieloma wadami, nie zawsze akceptuje swój wygl\u0105d, popada w kompleksy. 27 listopada 2020 roku odby\u0142y si\u0119 kolejne zaj\u0119cia on-line w ramach programu zatytu\u0142owane „Piel\u0119gnacyjne ABC” , na których poruszony zosta\u0142 temat zdrowej cery. M\u0142odzie\u017c dowiedzia\u0142a si\u0119 jak walczy\u0107 z niedoskona\u0142o\u015bciami oraz jak piel\u0119gnowa\u0107 skór\u0119 twarzy. Uczestnicy programu obejrzeli filmik dot. dbania o skór\u0119 twarzy, gdzie Ma\u0142gorzata Myszkowska – kosmetolog z Instytutu Urody New Look radzi co zrobi\u0107 by nasza skóra nie by\u0142a matowa, pozbawiona blasku, odwodniona czy przesuszona. Jak przywróci\u0107 skórze zdrowy wygl\u0105d? Idealnym rozwi\u0105zaniem jest peeling, który usunie martwy naskórek i przywróci twarzy zdrowy wygl\u0105d. Jest to bardzo wa\u017cne, by czu\u0107 si\u0119 dobrze we w\u0142asnej skórze. Wa\u017cne jest równie\u017c by po takim peelingu na\u0142o\u017cy\u0107 na twarz maseczk\u0119 od\u017cywcz\u0105. Takie maseczki to idealne rozwi\u0105zanie dla nastolatek. Mo\u017cna je równie\u017c wykona\u0107 z domowych sk\u0142adników co uczyni\u0142y dziewcz\u0119ta z programu. Maseczkowe szale\u0144stwa mo\u017cna podziwia\u0107 na zdj\u0119ciach. Wszystkie zabiegi piel\u0119gnacyjne poprawiaj\u0105 samopoczucie i wzmacniaj\u0105 poczucie warto\u015bci. Na zako\u0144czenie zaj\u0119\u0107 m\u0142odzie\u017c zosta\u0142a zach\u0119cona do przeczytania ksi\u0105\u017cka pt „Nastolatki dbaj\u0105 o urod\u0119”, w której polska aktorka Joanna Jab\u0142czy\u0144ska opisuje jak troszczy\u0107 si\u0119 o wra\u017cliw\u0105 skór\u0119, jakie kosmetyki s\u0142u\u017c\u0105 m\u0142odym osobom oraz podpowiada jak zatuszowa\u0107 niedoskona\u0142o\u015bci urody. Aktorka zdradza swoje sekrety dbania o urod\u0119, podrzuca kilka rad, które na pewna dodadz\u0105 otuchy i wiary w siebie.<\/p>\r\n<div class=\"gallery\"><a href=\"\/posts\/1286\/upload\/27112020-g5.jpg\"><img style=\"width: 150px;\" src=\"\/upload\/s\/27112020-g5.jpg\" alt=\"null\" \/><\/a><a href=\"\/posts\/1286\/upload\/27112020-g6.jpg\"><img style=\"width: 150px;\" src=\"\/upload\/s\/27112020-g6.jpg\" alt=\"null\" \/><\/a><\/div>\r\n<p>Tekst: Magdalena Gronowicz – wychowawca 1-2 Hufca Pracy w Górze<br \/>Zdj\u0119cia: Uczestnicy Hufca Pracy w Górze<\/p>","type":"post","author":3,"visible":1,"created_at":"2020-11-27 12:04:24","updated_at":"2020-11-27 12:05:18","published":1,"category_id":4,"featured_image":{"id":3019,"title":"27112020-g5.jpg","caption":null,"alt":null,"size":82554,"dimensions":"720x960","url":"upload\/27112020-g5.jpg","description":null,"mime":"image\/jpeg","author":3,"created_at":"2020-11-27 12:03:07","updated_at":"2020-11-27 12:03:07","url_s":"upload\/s\/27112020-g5.jpg","url_m":"upload\/m\/27112020-g5.jpg","url_l":"upload\/l\/27112020-g5.jpg"},"meta_keywords":"","meta_title":"","meta_description":"","featured":0,"event_id":null,"added":"2020-11-27 13:04:19","author_data":{"id":3,"name":"Aleksandra ","email":"logistyka.dolnoslaska@ohp.pl","created_at":"2019-08-06 08:50:09","updated_at":"2019-10-17 06:54:12"},"category":{"id":4,"name":"Aktualno\u015bci","slug":"aktualnosci","description":"","created_at":"2019-06-20 07:24:24","updated_at":"2019-06-20 07:24:24"}},{"id":1284,"title":"DZIE\u0143 PLUSZOWEGO MISIA W OSiW OHP W Z\u0104BKOWICACH \u015aL.","pretty_url":"dzien-pluszowego-misia-w-osiw-ohp-w-zabkowicach-sl","body":"<p>Chyba ka\u017cdy z nas mia\u0142 swoj\u0105 ukochan\u0105 zabawk\u0119. To taki wa\u017cny element dzieci\u0119cej rzeczywisto\u015bci. Pami\u0119tamy, \u017ce trudno by\u0142o si\u0119 rozsta\u0107 z pluszowym misiem. Ulubieniec <br \/>z dzieci\u0144stwa, powiernik wielu sekretów obchodzi swoje \u015bwi\u0119to 25 listopada. W 1902 roku Teodor Roosvelt - prezydent Stanów Zjednoczonych, wybra\u0142 si\u0119 na polowanie. Po kilku godzinach bezowocnych \u0142owów, jeden z towarzyszy prezydenta postrzeli\u0142 ma\u0142ego nied\u017awiadka i zaprowadzi\u0142 go do Roosvelta. Prezydent ujrzawszy wystraszonego malucha kaza\u0142 go uwolni\u0107. Histori\u0119 t\u0105 uwieczni\u0142 jeden ze \u015bwiadków zdarzenia, za\u015b rysunek jaki ukaza\u0142 si\u0119 w lokalnej gazecie, sta\u0142 si\u0119 inspiracj\u0105 dla producenta zabawek i tak narodzi\u0142a si\u0119 maskotka. W O\u015brodku Szkolenia i wychowania OHP w Z\u0105bkowicach \u015al. m\u0142odzie\u017c posiada w\u0142asne maskotki w wi\u0119kszo\u015bci s\u0105 to w\u0142a\u015bnie misie przywiezione z domów. Nie tylko te przytulanki skrad\u0142y serca ma\u0142ych dzieci ale równie\u017c nastolatków. Wychowankowie z u\u015bmiechem na twarzach i rado\u015bci\u0105 obchodzili „Dzie\u0144 Pluszowego Misia’ Mimo coraz nowocze\u015bniejszych i coraz atrakcyjniejszych zabawek, moda na misie nie przemija.<\/p>\r\n<div class=\"gallery\"><a href=\"\/posts\/1284\/upload\/27112020-zb8.jpeg\"><img style=\"width: 150px;\" src=\"\/upload\/s\/27112020-zb8.jpeg\" alt=\"null\" \/><\/a><a href=\"\/posts\/1284\/upload\/27112020-zb7.jpg\"><img style=\"width: 150px;\" src=\"\/upload\/s\/27112020-zb7.jpg\" alt=\"null\" \/><\/a><\/div>\r\n<p>Tekst i zdj\u0119cia : Krystyna Rak<br \/>Wszystkie osoby wyrazi\u0142y zgod\u0119 na publikacj\u0119 wizerunku.<br \/>Zdj\u0119cia:<br \/>1. Madzia i mi\u015b<br \/>2. Nasze maskotki niekoniecznie misie<\/p>","type":"post","author":3,"visible":1,"created_at":"2020-11-27 11:47:36","updated_at":"2020-11-27 11:48:24","published":1,"category_id":4,"featured_image":{"id":3016,"title":"27112020-zb8.jpeg","caption":null,"alt":null,"size":259943,"dimensions":"1734x1302","url":"upload\/27112020-zb8.jpeg","description":null,"mime":"image\/jpeg","author":3,"created_at":"2020-11-27 11:47:16","updated_at":"2020-11-27 11:47:16","url_s":"upload\/s\/27112020-zb8.jpeg","url_m":"upload\/m\/27112020-zb8.jpeg","url_l":"upload\/l\/27112020-zb8.jpeg"},"meta_keywords":"","meta_title":"","meta_description":"","featured":0,"event_id":null,"added":"2020-11-27 12:47:26","author_data":{"id":3,"name":"Aleksandra ","email":"logistyka.dolnoslaska@ohp.pl","created_at":"2019-08-06 08:50:09","updated_at":"2019-10-17 06:54:12"},"category":{"id":4,"name":"Aktualno\u015bci","slug":"aktualnosci","description":"","created_at":"2019-06-20 07:24:24","updated_at":"2019-06-20 07:24:24"}}]

Aktualności

ROZSTRZYGNIĘCIE WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU „PIEŚNI PATRIOTYCZNO-ŻOŁNIERSKIEJ”

Dodano: 2020-11-27

Ideą Wojewódzkiego Konkursu „Pieśni patriotyczno- żołnierskiej” było pokazanie nowego wizerunku uczestnika OHP, aktywn [...]

PIELĘGNACYJNE ABC – REALIZACJA PROGRAMU AUTORSKIEGO W GÓROWSKIM HUFC

Dodano: 2020-11-27

W 1-2 Hufcu Pracy w Górze od początku października realizowany jest program autorski „Akceptuję siebie - poczucie własnej war [...]

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA W OSiW OHP W ZĄBKOWICACH ŚL.

Dodano: 2020-11-27

Chyba każdy z nas miał swoją ukochaną zabawkę. To taki ważny element dziecięcej rzeczywistości. Pamiętamy, że trudno było się rozs [...]

Wszystkie wpisy