• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast

Europejski Korpus Solidarności to program Komisji Europejskiej skierowany do organizacji i młodzieży. Pomaga młodym ludziom w rozwoju zawodowym i odnalezieniu się na rynku pracy. Przez położenie nacisku na europejski wymiar solidarności, program daje młodzieży wyjątkowe możliwości rozwijania umiejętności interpersonalnych i zdobywania nowej wiedzy, z korzyścią zarówno dla nich, jak i ogółu społeczeństwa. Program daje możliwość realizacji działań, które są odpowiedzią na ważne tematy społeczne. Wszystkie działania muszą mieć charakter solidarnościowy, jednocześnie dając możliwość młodzieży zdobywania nowych doświadczeń, rozwijania kompetencji i umiejętności.
Europejski Korpus Solidarności oferuje młodzieży i organizacjom możliwość zaangażowania się w:
• Projekty wolontariatu, które zapewniają młodym ludziom możliwość wykonywania pracy wolontariackiej w kraju lub za granicą. Działania wolontariuszy odpowiadają na ważne potrzeby społeczne, przyczyniają się do wzmacniania społeczności i jednocześnie umożliwiają wolontariuszom zdobycie praktycznego doświadczenia, umiejętności i kompetencji niezbędnych do zdobywania nowej wiedzy, rozwoju osobistego, społecznego, obywatelskiego oraz zawodowego. W praktyce oznacza to zwiększanie ich szanse zatrudnienie.
• Organizacje staży, które zapewniają młodym ludziom możliwości pracy, pomagając im w zdobywaniu umiejętności i doświadczenia, podnosząc tym samym ich szanse na rynku pracy i ułatwiając wchodzenie na rynek pracy. Oferty miejsc pracy i staży dotyczą sektora solidarnościowego.
• Projekty Solidarności, które są tworzone i realizowane przez grupę co najmniej pięciu uczestników Europejskiego Korpusu Solidarności. Młodzież realizuje inicjatywę lokalną, która jest odpowiedzią na wyzwania danej społeczności czy regionu. Zagadnienia obejmują tematy istotne dla młodzieży. Projekt Solidarności powinien być bezpośrednio powiązany z lokalną społecznością, w której młodzi uczestnicy żyją, aby odpowiedzieć na problemy i wyzwania wokół nich. Wraz z rozwiązywaniem lokalnych wyzwań Projekt Solidarności powinien również wyraźnie wykazać europejską wartość dodaną poprzez zajęcie się priorytetami zidentyfikowanymi na poziomie europejskim.

MŁODZIEŻ Z OHP PRZEŁAMUJE BARIERY

Dodano: 2020-02-06

04.02.2020 roku w Ząbkowicach Śląskich odbyło się uroczyste zakończenie projektu pn. „Przełamać bariery” realizowanego w [...]

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE PROJEKTU EKS „PRZEŁAMAĆ BARIERY” W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

Dodano: 2020-02-06

W dniu 04.02.2020 roku, w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Ząbkowicach Śląskich odbyło się uroczyste zakończenie projektu Europej [...]

„I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM” - WIELKI FINAŁ AKCJI

Dodano: 2019-12-12

„I ty możesz zostać Świętym Mikołajem” to przedsięwzięcie zorganizowane przez 5 młodych ludzi – grupy inicjatywnej [...]