• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) jest pierwszą dwunarodową, polsko-niemiecką organizacją posiadającą osobowość prawną organizacji międzynarodowej. Utworzona została w roku 1991 przez rządy Polski i Niemiec, które w formie umowy międzynarodowej przekazały PNWM swoje kompetencje w zakresie wspierania polsko-niemieckiej wymiany młodzieży.

Cała struktura PNWM i jej organów nadzorczych opiera się na zasadzie parytetu i dwunarodowości. Fakt, że mamy jedno biuro w Polsce i jedno w Niemczech, nie oznacza, że każde z nich odpowiada za jeden kraj. Każde z nich odpowiada zgodnie z merytorycznym podziałem kompetencji za obydwa kraje. Zainteresowanie spotkaniami polsko-niemieckimi jest coraz większe. Co roku udaje nam się dofinansować więcej programów, a co za tym idzie doprowadzić do spotkania co raz większej liczby młodych ludzi. Statystyka nie oddaje jednak przeżyć, doświadczeń, znajomości zebranych przez młodych Polaków i Niemców podczas wspólnych przedsięwzięć.

Powstanie i ramy prawne Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży PNWM powstała na mocy "Umowy o polsko niemieckiej współpracy młodzieży" z dnia 17 czerwca 1991 roku oraz "Umowy o wymianie młodzieży" z dnia 10 listopada 1989 roku. Działalność PNWM opiera się na partnerskiej i równoprawnej współpracy Polaków i Niemców. PNWM dysponuje wspólnym funduszem zasilanym przez oba rządy. Wszystkie gremia PNWM mają obsadę dwunarodową, zaś organem nadzorczym jest Polsko-Niemiecka Rada Młodzieży, kierowana przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z polskiej strony oraz Ministra Federalnego ds. Seniorów, Rodziny, Kobiet, Dzieci i Młodzieży ze strony niemieckiej.

PNWM ma dwa główne biura w Warszawie i Poczdamie, dwóch dyrektorów zarządzających (dyrektor polski, zarządzający biurem w Warszawie, dyrektor niemiecki, z biura w Poczdamie), każde z biur odpowiada zgodnie z merytorycznym podziałem za obydwa kraje.
Kompetencje Biur w Warszawie i Poczdamie

Biuro w Warszawie zajmuje się:
• wymianą szkolną, także trójstronną
• dokształcaniem nauczycieli
• spotkaniami o charakterze sportowym
• polsko-niemieckimi kursami językowymi

Biuro w Poczdamie zajmuje się:
• pozaszkolną wymianą młodzieży (domy kultury, stowarzyszenia,
organizacje młodzieżowe, kościelne)
• trójstronną wymianą
• praktykami zawodowymi
• budżetem i finansami

Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP korzysta ze wsparcia PNWM jako podmiot realizujący projekty spotkań polsko-niemieckich poprzez Komendę Główną OHP, która pełni funkcję Jednostki Centralnej PNWM.

Pozostałe informacje dotyczące PNWM - strona archiwalna

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH

Dodano: 2019-10-14

Od 07.10.2019 r do 12.10.2019 r. w naszym Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Mysłakowicach gościła grupa młodzieży niemieckiej w ramach [...]

WYMIANA FACHOWA II- KOLEJNA PRZYGODA MŁODZIEŻY Z HUFCA PRACY Z GÓRY

Dodano: 2019-10-09

Za nami kolejny wyjazd do przepięknej miejscowości Trebnitz w Niemczech. W dniach 23.09.2019-27.09.2019 młodzież z Hufca Pracy z G&oacut [...]