• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast

OSZ to jednostka udzielająca młodzieży wszechstronnego wsparcia w zakresie możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych i możliwości przekwalifikowania się. Organizuje warsztaty i szkolenia mające na celu nabycie, zwiększenie lub uzupełnienie przez młodych ludzi kwalifikacji zawodowych oraz dodatkowych umiejętności niezbędnych w środowisku pracy, tzw. kluczowych (np. obsługa komputera, urządzeń biurowych itp.).
Ponadto pełni rolę lokalnego banku informacji o firmach szkoleniowych i ich ofercie edukacyjnej. Umożliwia zdobycie kwalifikacji zawodowych, doskonalenie zawodowe, reorientację zawodową oraz ukształtowanie aktywnych postaw na rynku pracy.
Nowa formuła OSZ stwarza szansę na większą indywidualizację pracy z klientem.

Osoby, zainteresowane udziałem w kursach, powinny spełniać następujące warunki:
- wiek 18-25 lat,
- nieuczące się i niepracujące,
- nieposiadające wykształcenia wyższego.

Zapewniamy:
- nabycie nowych kwalifikacji,
- profesjonalną kadrę szkoleniową,
- materiały dydaktyczne,
- badania lekarskie,
- ubezpieczenie NNW
- częściowe dofinansowanie kosztów dojazdu,
- jeden ciepły posiłek dziennie.

Szkolenie jest bezpłatne
Liczba miejsc ograniczona

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do:

Ośrodek Szkolenia Zawodowego we Wrocławiu
ul.Orzechowa 2
50-540 Wrocław
tel. 71 343 34 11, fax 71 342 49 01
e-mail: osz.wroclaw@ohp.pl