• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast

Zadania z zakresu poradnictwa zawodowego realizowane są poprzez Mobilne Centra Informacji Zawodowej i Młodzieżowe Centra Kariery. Działalność tych jednostek ukierunkowana jest na umożliwienie młodzieży nabycia umiejętności aktywnego planowania rozwoju zawodowego, zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających podniesienie własnej wartości na rynku pracy, podjęcie zatrudnienia bądź uruchomienie własnej działalności gospodarczej. Doradcy zawodowi udzielają porad w formie stacjonarnej jak i wyjazdowej.

Biura poradnictwa zawodowego oferują usługi z zakresu:

- informacji i poradnictwa zawodowego,
- planowania ścieżki edukacyjno- zawodowej,
- aktywnego poruszania się po rynku pracy,
- sporządzania dokumentów aplikacyjnych,
- przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej,
- podstaw prawa pracy,
- treningu umiejętności miękkich,
- wiedzy na temat zakładania własnej działalności gospodarczej.