• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast”Łap swoją przyszłość 2”

Dolnośląska WK OHP rozpoczęła realizację projektu pt. „Łap swoją przyszłość 2” w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+.

Głównym celem projektu jest zwiększenie umiejętności zawodowych oraz społeczno - kulturowych przez uczestników OHP poprzez odbycie dwutygodniowych praktyk zagranicznych w zawodzie kucharza i sprzedawcy w Portugalii.

Udział w projekcie będzie mogło wziąć 40 osób. Aby zostać zakwalifikowanym uczestnik w momencie przystępowania do projektu musi spełnić wszystkie kryteria formalne:
• uczestnik Ochotniczych Hufców Pracy,
• wiek 15 - 19 lat,
• status ucznia w zawodzie kucharza lub sprzedawcy,
• zamieszkanie na terenie województwa dolnośląskiego,
• brak uczestnictwa w zagranicznej mobilności organizowanej w ramach projektu FRSE „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

Pierwszeństwo przyjęcia do projektu mają osoby posiadające najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów merytorycznych:
• Średnia ocen z przedmiotów zawodowych za ostatni zakończony semestr – liczba punktów równa się średniej ocen.
• Ocena z praktyki zawodowej za ostatni zakończony semestr - liczba punktów równa się ocenie.
• Ocena z języka obcego za ostatni zakończony semestr - liczba punktów równa się ocenie.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!!!

Wsparcie uczestników
Każdy uczestnik otrzyma wsparcie w ramach projektu, które zostanie podzielone na trzy etapy:
1) wsparcie kulturowe
2) wsparcie językowe (kurs języka angielskiego i portugalskiego)
3) dwutygodniowa praktyka zagraniczna

Każdy uczestnik będzie miał zapewnione:
• wyżywienie w trakcie praktyk
• zakup biletu lotniczego
• nocleg podczas praktyk
• kieszonkowe na dwutygodniowy pobyt w Portugalii
• zorganizowane zwiedzanie Portugalii

Dzięki uczestnictwu w projekcie młodzież zdobędzie:
• nowe umiejętności zawodowe,
• niezbędne na rynku pracy doświadczenie zawodowe
• umiejętność języka angielskiego
• podstawy języka portugalskiego
• przygotowanie kulturowe

Rekrutacja
Rekrutacja uczestników do projektu jest już zakończona.