• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast
16102020-j5.jpg

SPOTKANIE ZESPOŁU WSPARCIA UCZESTNIKÓW W HUFCU PRACY W JAWORZE

Dodano: 2020-10-16

W dniu 16.10.2020 roku w siedzibie 1-21 Hufca Pracy w Jaworze odbyło się spotkanie Zespołu Wsparcia Uczestników, na którym omówiono szczegółowo problemy edukacyjno- wychowawcze młodzieży, z poszczególnych grup wychowawczych. Przedstawiono sytuację epidemiczną w szkołach współpracujących z 1-21 HP w Jaworze oraz poinformowano o działaniach jakie prowadzi Pion Rozwoju Zawodowego na rzecz uczestników i absolwentów Hufca. Uczestnicy spotkania wyrazili swoje zaniepokojenie informacjami od pracodawców, którzy mają wątpliwości co do zasadności odbywania praktycznej nauki zawodu młodzieży w trakcie, gdy powiat jest objęty czerwoną strefą.


Tekst: Mariola Labryga – Komendant 1-21 HP w Jaworze
Zdjęcia: Mariola Labryga – Komendant 1-21 HP w Jaworze, Jagoda Karpiejczyk – starszy wychowawca 1-21 HP w Jaworze
Zdjęcia nr 1 i 2 – Zespół Wsparcia Uczestników podczas spotkania

← Strona główna