• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast
21052020_św1.JPG

ŚWIDNICKIE MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY W DOBIE COVID-19

Dodano: 2020-05-21

W związku z utrzymującym się zagrożeniem COVID-19 zarówno pośrednicy pracy jak i doradcy zawodowi w Młodzieżowych Centrach Kariery mają utrudniony bezpośredni kontakt z młodzieżą i nie ma możliwości przeprowadzania zajęć w grupach. Aby wywiązać się ze swoich zadań, pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery w Świdnicy stworzyli prezentacje multimedialne dotyczące wiedzy z zakresu: pośrednictwa pracy pt. „Aktywne poszukiwanie pracy” i doradztwa zawodowego pt. „Zawody przyszłości, czynniki wyboru zawodu”. Uczestnicy świdnickiego hufca podczas rozmów telefonicznych przeprowadzanych przez pracowników MCK zostali poinformowani o możliwości uczestnictwa w zajęciach w formie on-line oraz wprowadzeni w zakres tematów przedstawionych w przesłanych prezentacjach. W trakcie rozmów ustalono czas na zapoznanie się z informacjami przedstawionymi w prezentacji i umówiono terminy rozmów, podczas których zostaną uzupełnione i podsumowane informacje zawarte w przesłanej prezentacji. Pierwsze prezentacje zostały przesłane na indywidualne adresy mailowe młodzieży już w kwietniu i są kontynuowane do chwili obecnej. Nieustannie przeprowadzane są konsultacje telefoniczne i mailowe z młodzieżą dotyczące aktualnej sytuacji na rynku pracy, barometru zawodów itp. Świdnickie OHP prowadzi wśród okolicznej młodzieży proces rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 w formie on-line, telefonicznie, listownie oraz tzw. „pocztą pantoflową”. Mimo trudów spowodowanych sytuacją epidemiczną jesteśmy w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z uczestnikami świdnickiego hufca oraz potrzebującą wsparcia młodzieżą.

Tekst: Agnieszka Wilman – pośrednik pracy
Zdjęcie: Ilona Janecka – doradca zawodowy, Agnieszka Wilman – pośrednik pracy

← Strona główna